Палиативни грижи - изберете професионалните грижи на дом за възрастни хора “Надежда”

Ние предоставяме палиативни грижи на хора, които страдат от неизлечимо заболяване, и които са в последните седмици, месеци или години от живота си. В дом за възрастни хора “Надежда” имаме за цел да позволим на хората да живеят възможно най-добре и да си отидат достойно. Правим всичко възможно нашите клиенти да изпитват по-малко болки и страдание.

Изберете дом за възрастни хора “Надежда”, ако искате близките ви да се чувстват като у дома си. Ние предоставяме палиативни грижи за възрастни хора, които предпочитат по-удобна и домашна обстановка. За целта позволяваме на нашите клиенти да донесат свои собствени вещи. Предлагаме приобщаваща семейна атмосфера и утвърден екип от специалисти, който признава необходимостта от индивидуален подход към всеки.

Мъж в напреднала възраст в хоспис получава палиативни грижи

Палиативни грижи - основна информация

Нашите палиативни грижи подобряват качеството на живот и комфорта на тежко болни пациенти, както и на техните семейства. Сериозно болни пациенти са тези с животозастрашаващи медицински състояния, като рак, органна недостатъчност или деменция, които влияят отрицателно върху ежедневието на пациента или водят до високо ниво на стрес за болногледача.

Дом за възрастни хора „Надежда” извършва палиативни грижи като си сътрудничи с интердисциплинарен екип от лекари, медицински сестри, социални работници за оценка и управление на физическите, психологическите, социалните и духовните стресови фактори, свързани със сериозно заболяване.

Палиативните грижи могат да бъдат полезни на всеки етап от заболяването, но е най-добре да се предоставят от момента на поставяне на диагнозата. В допълнение към подобряването на качеството на живот и облекчаване на симптомите, палиативните грижи могат да помогнат на пациентите да осмислят избора си за медицинско лечение. 

Организираните услуги, предлагани в дом за възрастни хора “Надежда”, могат да бъдат полезни за всеки възрастен човек, който има общ дискомфорт и съвкупност от увреждания, касаещи живота му. Палиативни грижи могат да се предоставят по време на лечение и не зависят от прогнозата.

Мъж в напреднала възраст получава палиативни грижи

Защо да изберете дом за възрастни хора „Надежда”

 • Палиативни грижи и индивидуален подход към всеки пациент.
 • Нашите домуващи имат възможността при необходимост и при тяхно желание да им се осигури допълнителна консултация от специалист. Оказваме на домуващите максимална подкрепа и обслужване на нуждите им, за да облекчим тяхната болка и страдание. Работим съвместно с лекуващия лекар и информираме близките и роднините за състоянието на техния близък.
 • Оказваме пълно съдействие на възрастни хора с дейности като хранене, къпане, даване на лекарства, смяна на памперси, преобличане, съдействие и помощ при ставане, придвижване.
 • Осигуряваме медикаменти и санитарни консумативи при необходимост и след допълнително съгласуване с роднините и близки.
 • Предлагаме лабораторни изследвания за възрастни хора, както и напълно оборудван медицински транспорт.

Защо палиативните грижи са най-доброто решение

Палиативните грижи не само подобряват качеството на живот на пациента и неговото семейство, намалявайки психическото и физическото страдание и дискомфорт, но също така могат да помогнат на човек да живее по-дълго. Смята се, че продължителната преживяемост се дължи на подобрено качество на живот, подходящо прилагане на насочени към заболяванията лечения и ранно насочване към хоспис за интензивно лечение и стабилизиране на симптомите.

Жена в напреднала възраст на легло получава палиативни грижи

Полагането на палиативни грижи е добро решение, защото:

 • Осигурява облекчение на болката и други тревожни симптоми;
 • Интегрира психологическите и духовните аспекти на грижите за пациентите;
 • Предлага система за подкрепа, която да помогне на домуващите да живеят възможно най-активно до смъртта;
 • Предлага система за подкрепа, която да помогне на семейството да се справи по време на болестта и след загубата на близък;
 • Използва екипен подход, за да отговори на нуждите на пациентите и техните семейства;
 • Подобрява качеството на живот и може да повлияе положително на хода на заболяването;
 • Приложимо е в началото на заболяването, заедно с терапии, които са предназначени да удължат живота (напр. химиотерапия, лъчетерапия), и включва изследвания, необходими за по-добро разбиране и управление на клиничните усложнения.