„Семената на социалното предприемачество“ (SES) адресират идентифицирането насъществуващи най-добри практики и разработване на схеми за подпомагане и развиване на компетенциите на преподаватели и друг персонал, който подкрепя възрастни учащи се на социално предприемачество в партньорските страни на Европейско ниво. Проектът ще насърчи изброените приоритети чрез съгласуван поток на дейности, развиващи се през 24-те месеца на сътрудничеството, а именно Транснационални срещи, изготвяне на доклади, разработване и тестване на предприемачески методологии в три различни, но взаимосвързани смесени мобилности за обучаващи се.

Партньори „Семена за социално предприемачество“:

 • Champions Factory LTD – Великобритания
 •  Хоуп Хоуп ООД – България
 • FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT OUTSOURCINGU – Полша
 • EUROPOS SOCIALINIS VERSLUMO UGDYMO IR INOVATYVIU STUDIJU
  INSTITUTAS – (ESEISI) Литва
 •  Asociatia pentru Dezvoltare Antreprenoriala, Pregatire Profesionala si Трансфер Технология (ADAPT) – Румъния

„Семената на социалното предприемачество“ преследват следните конкретни цели:

 • Контрастиране на безработицата сред възрастните чрез развитие на социалното предприемачество и потенциално свързаните с него меки / напречни умения при слабо клалифицирани или нискоквалифицирани възрастни чрез анализ на нуждите на града, разказване на истории, информациони и комуникационни технологии и Междукултурна комуникация.
 • Изследване и сравнение на съществуващите добри европейски практики на социално обучение за предприемачество на обучаващите се в градските нужди. Анализ, разказване на материали, маркетинг и междукултурна комуникация.
 • Изготвяне на съвременни доклади, очертаващи съществуващия пейзаж на Европейски добри практики.
 • Изготвяне на набор от инструменти и на цялостен формат представлява полезна практическа справка за НПО и заинтересованите оператори