Осигурете спокойствието, от което вашите близки се нуждаят, с дом за възрастни хора “Надежда”

Доверете се на дом за възрастни хора “Надежда”, защото ние предлагаме облекчение на членовете на семейството и болногледачите, като да ходят на работа, да се занимават с лични ангажименти или просто да си отпочинат, знаейки, че техният роднина е добре обгрижван и в безопасност. Нашият дневен център е създаден, за да осигурява грижи и среда за общуване на възрастни хора, които се нуждаят от помощ или наблюдение през деня. При нас те няма да се чувстват самотни и пренебрегнати. Посещението на нашия дневен център ще повиши самочувствието и ще насърчи социализацията на възрастните хора. Ние предлагаме както социални, така и здравни грижи за всички посетители и настанените в дома. Социалната дневна грижа за възрастни осигурява социални дейности, хранене, отдих и някои услуги, свързани със здравето, като например ерготерапия за възрастни хора и рехабилитация за възрастни хора. Дневните здравни грижи за възрастни предлагат интензивни здравни, терапевтични и социални услуги, както и палиативни грижи за лица със сериозни медицински състояния и за тези, които са изложени на риск от такива.
Възрастни хора общуват в дневен център София Хоспис

Дневен център за възрастни хора - основна информация

Дом за възрастни хора “Надежда” разполага с добре оборудван дневен център, който се фокусира върху обогатяването на живота на пациентите, надграждане на техните умения и силни страни и осигуряване на много социални взаимодействия. Нашите услуги включват:

Социални дейности. Планираните дейности обикновено са съобразени със способностите и здравословното състояние на възрастните хора в дневния център. Основно обхващат изкуства и занаяти, музикални забавления и пеене, игри за умствена стимулация, организиране и честване на празници и рождени дни.

Хранене. Дневният център за възрастни хора осигурява кетъринг.

Лична хигиена. Персоналът на центъра може да помогне в ежедневните дейности, като поддържане на лична хигиена, разходки и хранене.

Здравни услуги. При нас работят здравни специалисти, които извършват прегледи и следят здравето на пациентите, чрез редовно измерване на кръвното налягане, кръвната захар и др.

Транспорт. Дневният център за възрастни хора разполага с линейка, осигуряваща транспорт от легло до легло.

Възрастни хора общуват с медицинска сестра в дневен център

Защо да изберете дом за възрастни хора „Надежда”

Изберете нашия дневен център, ако вашите близки, роднини или родители се нуждаят да бъдат наблюдавани през деня или са изолирани и самотни. В дом за възрастни хора „Надежда” те ще се наслаждават на различни дейности в групова обстановка, като същевременно получават необходимите здравни услуги. Доверете ни се, защото:

  • Притежаваме удостоверение за регистрация – за предоставяне на социални дейности към Министерство на труда и социалната политика.
  • Ние разполагаме с експертен и квалифициран персонал с опит – болногледачи, санитари, сестри.
  • Предлагаме цялостно обслужване и обгрижване на възрастните хора в зависимост от индивидуалните възможности, здравословното състояние, медицинската документация и предписанията на лекуващия лекар
  • Дневният център за възрастни хора разполага с помощно оборудване – електрически многофункционални легла, системи за изкачване на стълби, патерици, канадки, бастуни, проходилки. 

Защо дневният център за възрастни хора е добро решение

Посещението на дневен център за възрастни хора осигурява много предимства както за вашите роднини, така и за вас самите, поради следните причини. 

На първо място не е необходима 24-часова грижа от ваша страна, което ви дава възможност за извършване на лични ангажименти, вместо да се превръщате в болногледач.

В нашия дневен център възрастните хора ще се чувстват по-добре, не само защото има кой да им помага, но имат възможност за осъществяване на социални контактни с техни връстници. Те ще участват в стимулиращи дейности и игри, които са адаптирани според индивидуалните им възможности и потребности. Ще получават помощ при ежедневните дейности (дейности за самообслужване).

Възрастни хора общуват в дневен център

Умствената и социална стимулация през деня може да подобри качеството на съня през нощта. Участието в дневни грижи за възрастни може дори да повиши или поддържа нивото на независимост и забави ескалацията на зависимостта. Контролът върху дейностите, в които участват възрастните хора, ще укрепи самочувствието им. 

Дневният център за възрастни хора е добро решение и за болногледачите, заради много предимства, включително:

  • Получават съдействие и помощ с грижите за любим човек.
  • Избягване на честото чувството за вина за поставяне на любимя човек в институция.
  • Получаване на така необходимата почивка.
  • Дненият център за възрастни хора в хоспис „Надежда“