Дом за възрастни хора „Надежда” е партньор в международния проект “Стратегическо партньорство в сферата на професионалното обучение на персонал работещ с възрастни хора (“Strategic cooperation in the field of elderly care vocational training, focusing on involvement of socio-economic actors”), в партньорство с още три организации от Испания, Италия и Румъния. Проектът цели да се създаде иновативна програма за обучение на персонал в домове за възрастни хора, фокусираща се върху интегриране на националните и международните стандарти, както и да създаде насоки за оптимизация на работата в съответствие с тенденциите в IT технологиите. В електронна книга налична на пет езика (английски, български, румънски, испански и италиански) ще бъдат събрани казуси, примери, законова рамка, сравнителен анализ и добри практики за професионалната грижа за възрастни хора. Проектът ще осигури възможност за персонала ни да получи допълнителна професионална квалификация чрез участие в 6 международни обучения.

През 2019 г. ще бъде създадена и онлайн платформа, която ще представлява пространство за сътрудничество, в което партньорите могат да да обменят идеи, да организират уебинари, да получават информация за допълнителни възможности за обучение в социалните грижи и т.н.

Партньорите на проекта са: Home Hope Ltd., Caminul pentru Persoane Varstnice Craiova, DEMA (DEPARTAMENT D’ESTUDIS DELS MEDIS ACTUALS) Испания, Euroform LFS Италия, Global Help Association.

https://www.stracov-elderlycare.eu/

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на програма Еразъм+.

    No posts found.