Консултация със специалисти (за настаняването на възрастни хора в хоспис / дом за възрастни хора)

Когато отидете на лекар, вие се фокусирате основно върху лечението на заболяването си. Ето защо, когато лекарят препоръча хоспис / дом за възрастни хора), казаното може да бъде трудно за възприемане. Реалността е, че медицинските специалисти искат пациентите им да получат възможно най-добрите грижи, а това понякога означава хосписни грижи. Ако възможностите за лечение са изчерпани или вече не работят, или ако пациентът не желае вече да се лекува, лекарят ще препоръча настаняване на възрастните хора в хоспис / дом за възрастни хора.

Разбира се, за да бъде взето такова решение от специалист, при консултацията той трябва да е установил , че на пациента му остават шест месеца живот или по-малко. Това обаче не е твърдо правило, тъй като преценката се основава и на прогресията на заболяването.

Човешко е да избягваме разговорите за нашата смърт или тази на близки хора. Но ако вие или ваш любим човек имате сериозно заболяване, консултация със специалисти ще ви помогне да осъзнаете какви са предимствата при настаняване в хоспис / дом за възрастни хора. Разбира се, най-доброто време да поговорите с лекар относно хосписната помощ е много преди да имате нужда от нея.

Двойка възрастни хора получават консултация София хоспис

Консултация със специалисти - Основна информация

На първо място, консултациите със специалисти започват с посещение при лекар, който е отговорен за идентифицирането на нуждата на пациента от настаняване в хоспис. Нашите специалисти ще ви предоставят пълна информация, включително за начина и условията за приемане в дом за възрастни хора “Надежда”

Основните аспекти, които се засягат при консултация със специалисти, са следните:

  • Има ли нужда от настаняване в хоспис;
  • Какви са техните препоръки;
  • Какво ще ви осигури домът за стари хора.

Най-добре да се направи консултация със специалист при първите признаци на неизлечимо заболяване, за да се подобри качеството на живот на пациента, да му се даде шанс да подреди нещата си, да се сбогува и изживее последните си дни, както желае.

Защо да изберете дом за възрастни хора „Надежда”

  • Палиативни грижи и индивидуален подход към всеки пациент.
  • Нашите домуващи имат възможността при необходимост и при тяхно желание да им се осигури допълнителна консултация от специалист. Оказваме на домуващите максимална подкрепа и обслужване на нуждите им, за да облекчим тяхната болка и страдание. Работим съвместно с лекуващия лекар и информираме близките и роднините за състоянието на техния близък.
  • Оказваме пълно съдействие на възрастни хора с дейности като хранене, къпане, даване на лекарства, смяна на памперси, преобличане, съдействие и помощ при ставане, придвижване.
  • Осигуряваме медикаменти и санитарни консумативи при необходимост и след допълнително съгласуване с роднините и близки.
  • Дом за възрастни хора „Надежда“ функционира и като дневен център за възрастни хора.
Възрастни хора получват консултация от специалист

Защо консултациите със специалисти при настаняване в хосписа са добро решение

За нас, освен добрият и спокоен престой, е важно здравето на пациентите. За да имаме максимално ясна картина за него, така че здравните ни специалисти да взимат информирани и правилни решения за вашите близки, трябва да са в регулярен контакт с тях. При нужда, те биха могли да назначат изследвания, лечение или пък терапия, които да помогнат на възрастните хора да изживеят старините си по-добре. 

Дори вие или вашите близки да бъдете настанени в хоспис, не е нужно да се отказвате от услугите на лекуващия си лекар. Вашето GP или друг специалист, който се грижи за лечението ви, ще остане в течение със състоянието ви. Освен това, дом за възрастни хора “Надежда” разполага със специализиран медицински транспорт за превоз на пациенти до здравно заведение за провеждане на насрочен преглед.

Проучванията показват, че консултацията със специалисти на тази тема, кара хората да изпитват по-малко безпокойство относно смъртта. Освен това, семействата на възрастните хора се запознават по-добре с техните желания, като това дали искат да бъдат настанени в дом, за да не са им в тежест, или искат да останат у дома.