Хоспис "Надежда"
Кв. Малинова долина ул. Евгений Силянов 7а (перпендикулярна на бул. Климент Орхидски, спирка ул.9-та автобуси 69,70, 123)
Хоспис "Надежда"
кв. Бояна, ул. Белият Кладенец №9
(на спирка Брезите на автобус 64)