„НОВО ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ В ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА „НАДЕЖДА“

Предмета на настоящия договор е за съвместна дейност между Фонд „Социална Закрила“ и ******** ЕООД за закупуване и обзавеждане по проект „НОВО ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ В ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА „НАДЕЖДА“

Бенефициент: ************ ЕООД / Дом за стари хора „Надежда“
Адрес: гр.София кв. Малинова долина ул. Евгении Силянов 7а
Договор: РД04-111/27.04.2023г.
Срок на изпълнение: 31.10.2023г.
Бюджет: 39 000 лв.
ФСЗ Финансиране: 35 100лв. – 90% от общия бюджет
************** ЕООД: 3 900 лв. – 10% от общия бюджет

Проектът ще осигури снабдяване и обзавеждане на Дом за възрастни хора „Надежда“ със специализирано оборудване – 15 броя електрически болнични легла с 4 секции и дистанционно управление, подобряващи условията за живот и санитарно-медицинско обслужване на възрастни хора с увреждания и ограничени двигателни способности. Те ще бъдат разположени в 9 помещения на два етажа в резидентния център за стари хора в кв. „Малинова долина“ в София. Проектът на „********“ ЕООД цели да повиши качеството и да разшири профила на социалните услуги, предлагани на настоящите и бъдещи ползватели на резидентна грижа в над-трудоспособна възраст.